People-powered duurzaamheid bij evenementen

People-powered duurzaamheid bij evenementen

test
Delen

Bij Theater Amsterdam streven we naar een duurzame toekomst. Niet alleen in termen van afvalbeheer, maar ook op het gebied van people. In onze vorige blog lieten we al zien welke maatregelen we namen om afval tijdens evenementen te verminderen en te recyclen. Nu willen we dieper ingaan op andere belangrijke aspecten van duurzaamheid, zoals het stellen van duurzame doelen, bewustwording onder ons personeel en het delen van kennis met anderen in de branche.

Duurzame doelen stellen, analyseren en verbeteren per evenement

Bij elk evenement dat bij Theater Amsterdam plaatsvindt, stellen we duurzame doelen. We willen bijvoorbeeld de hoeveelheid afval verminderen, materialen die nodig zijn zoveel mogelijk recyclen, het energieverbruik beperken en duurzame materialen gebruiken. Deze doelen worden zorgvuldig gemeten, geanalyseerd en geëvalueerd, zodat we onze prestaties kunnen volgen en verbeteren. Door continu te streven naar duurzaamheid, kunnen we een positieve impact blijven maken.

Bewustmaken van personeel bij duurzaamheid

Ons personeel speelt een essentiële rol bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. Daarom vinden we het belangrijk om hen bewust te maken van de impact die ze kunnen hebben. We organiseren regelmatig bijeenkomsten om ons personeel te informeren over duurzaamheidskwesties en hen te betrekken bij onze inspanningen. Zo wordt in elk team, de techniek, de catering en het onderhoud en inrichting van het pand gekeken welke duurzame keuzes doorgevoerd kunnen worden. Door samen te werken en bewust te handelen, kunnen we als team een groot verschil maken.

Kennis delen, kruisbestuiving: hoe restanten eten recyclen?

Een belangrijk aspect van duurzaamheid is het minimaliseren van voedselverspilling. Bij Theater Amsterdam hebben we ons eigen team van topchefs dat voedselverspilling tegengaat door de aantallen van de gerechten transparant te bespreken met de opdrachtgever en hen te adviseren over de hoeveelheid gerechten. 

Daarnaast worden eventuele restanten direct teruggekoeld en verwerkt in nieuwe gerechten. Door te investeren in nieuwe keukenapparatuur om gerechten op een veilige manier terug te koelen, heeft onze keuken de voedselwaste tot een minimum weten te beperken. We willen onze kennis en ervaring op dit gebied delen met anderen in de branche, zodat zij ook maatregelen kunnen nemen om voedselverspilling tegen te gaan. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.

Bewuster keuzes maken

Bewustwording is de eerste stap naar verandering. We moedigen niet alleen ons personeel aan om bewuste keuzes te maken, maar ook onze bezoekers en klanten. Door hen bewust te maken van de impact van hun keuzes, hopen we dat ze duurzaamheid een belangrijk aspect vinden bij het organiseren en bijwonen van evenementen. In onze locatie vinden onze bezoekers bijvoorbeeld overal afvalbakken met een duidelijke scheiding van plastic, papier en restafval. Samen kunnen we een duurzame toekomst vormgeven. 

Kritisch zijn op leveranciers

Duurzaamheid strekt zich uit tot al onze samenwerkingsverbanden. We streven ernaar om samen te werken met leveranciers die dezelfde duurzaamheidsnormen hanteren als wij. Tevens werken we uitsluitend met lokale partners om zo ook de transportbewegingen te minimaliseren en de afstanden kort te houden. We zijn kritisch bij het selecteren van leveranciers en we stimuleren hen om ook duurzame praktijken toe te passen. Zo hebben we een succesvolle samenwerking met Amsterdam Water, een klimaatneutrale leverancier. Hierdoor maken we gebruik van glazen statiegeldflessen die tot wel 50 keer kunnen worden hergebruikt. Deze flessen worden vervolgens gerecycled tot nieuwe exemplaren. Door zorgvuldige keuzes te maken in onze toeleveringsketen, dragen we gezamenlijk bij aan een positieve impact op het milieu en de maatschappij.

Dwingen tot Green Thinking

Naast onze eigen inspanningen, proberen we ook invloed uit te oefenen op de eventmanagers die evenementen bij ons willen opzetten. Als evenementenlocatie hebben we een unieke positie om anderen te inspireren. We delen onze expertise, bieden advies en stimuleren eventmanagers om duurzame keuzes te maken. 

Zo adviseren we onze opdrachtgevers over het kiezen van een plant-based menu en moedigen we aan om met andere partijen materialen te delen zodat deze meerdere dagen gebruikt kunnen worden door verschillende opdrachtgevers. Maar ook gaan we het gesprek aan over de hoeveelheid gasten die met auto naar een evenement komen, en of er mogelijkheden zijn om de gasten met het OV of de fiets te laten komen. Door samen te werken, kunnen we een significante impact hebben op het verminderen van onze ecologische voetafdruk en de evenementenbranche groener maken. 

Vast opnemen in het voorstel, evenals in de begroting

Bij het organiseren van evenementen is het belangrijk om duurzaamheid vanaf het begin te integreren. Daarom nemen we duurzaamheidsaspecten standaard op in onze voorstellen en begrotingen. Op deze manier zorgen we ervoor dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van het evenement en dat er voldoende middelen worden toegewezen om duurzame praktijken te implementeren.

Bij Theater Amsterdam zijn we continu bezig met people-powered duurzaamheid. We geloven dat door samen te werken, kennis te delen en bewuste keuzes te maken, we een positieve impact kunnen hebben op zowel de evenementenbranche als de wereld om ons heen. 

Ben je geïnspireerd door onze duurzame aanpak en wil je meer ontdekken over de mogelijkheden bij Theater Amsterdam? Download hier onze brochure of neem vrijblijvend contact met ons op.