Privacy & cookies

Privacy- en cookie verklaring Boven de Planken B.V.

Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van de Boven de Planken B.V.. In deze verklaring wordt beschreven hoe binnen Boven de Planken B.V. wordt omgegaan met de persoonsgegevens van klanten, opdrachtgevers, bezoekers van onze website, leveranciers en andere betrokkenen.
Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website https://www.theateramsterdam.nl

Contactgegevens verantwoordelijke 

Boven de Planken B.V., Danzigerkade 5, 1013 AP, +31 (020) 70 550 55 https://www.theateramsterdam.nl
Mevr. J. Van Oekel is Functionaris gegevens bescherming van Boven de Planken B.V. Voor vragen of verzoeken kunt u contact met haar op nemen via het mailadres finance@bovendeplanken.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Boven de Planken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij het huren van een evenementenruimte, kopen van een ticket of afname van catering.

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adres gegevens
 • E-mailadres 
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer (mobiel, direct en/of kantoor)
 • KvK-gegevens
 • Bankgegevens
 • Bedrijfswebsite 
 • Functie en afdeling 
 • Dieetwensen/allergieën

Doelen en grondslagen 

Volgens de privacywetgeving moeten wij u melden welke doeleinden en juridische gronden wij hebben om uw gegevens te gebruiken. Wij hebben gegevens van u nodig vanwege de voorbereiding en uitvoering van contractuele afspraken tussen u en Boven de Planken B.V.. Zonder deze gegevens kan een dergelijke overeenkomst niet tot stand komen. Dit is het geval bij:

 1. Huren van een evenementenruimte 
 2. Afname catering
 3. Afnemen van internet diensten van onze internet service provider tijdens de duur van een evenement

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken als wij daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat belang is allereerst om al onze (potentiële) klanten, opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen de meest optimale en persoonlijke service te kunnen verlenen. Ook marketingactiviteiten
zijn een gerechtvaardigd belang. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. In het bijzonder is sprake van
een gerechtvaardigd belang bij de volgende activiteiten:

 1. Reviews & klanttevredenheidonderzoek
 2. Bezoek van de website van Theater Amsterdam - www.theateramsterdam.nl
 3. Nieuwsbrief & E-mail
 4. Social media 
 5. Beveiliging & wifi

Tot slot zijn wij soms wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden. En soms heeft u ons zelf  oestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij, en u kunt zich altijd weer afmelden.

Bewaartermijnen 

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen wij alle data die wij van u hebben. Of we anonimiseren deze data, ten behoeve van interne analyses en rapportages.
In dat geval zijn de persoonsgegevens op geen enkele wijze meer tot uw persoon te herleiden.
Wat betekent dit in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna wij uw gegevens verwijderen.

 1. Inactieve accounts van klanten verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken wij uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 2. Van de Belastingdienst dienen wij onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.  Vervolgens gebruiken we alleen anonieme gegevens voor
  interne rapportages. U dient zelf ook de facturen van uw overeenkomsten goed te bewaren.
 3. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming om te kunnen aantonen dat u in een bepaalde periode heeft aangegeven de berichten te willen ontvangen.
  Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de  nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw toestemming.
 4. E-mails en contactverzoeken worden door ons maximaal 2 jaar bewaard tenzij u eerder een verzoek indient voor verwijdering hiervan.
 5. Het bovenstaande laat onverlet dat wij gegevens langer kunnen bewaren wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van mogelijke (juridische) geschillen.

Delen van de persoonsgegevens met derden 

Wij geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze
reviews verzamelen.
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens de Boven de Planken B.V.. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. U leest hier meer over in ons cookie statement en het privacy beleid van deze partijen. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Cookies en vergelijkbare technieken 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. De website van Theater Amsterdam maakt gebruikt van functionele en analytische cookies. Bij uw eerste bezoek aan een van onze websites hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Functionele cookies:

De zogenoemde functionele sessiecookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan.

Bijvoorbeeld voor:

 • Het onthouden van de voorkeuren die u tijdens het website bezoek heeft aangegeven;
 • Het onthouden en doorgeven van de informatie die u invult tijdens het invullen van een contact formulier die u op de webpagina achterlaat
 • Het opslaan van uw voorkeuren
 • Het opsporen van misbruik van onze website.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Analytische cookies 

Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of de pagina’s van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te
lossen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang

Wijzigen cookies 

U kunt uw cookie-instellingen altijd wijzigen in uw browser 

Actuele cookies 

Sommige cookies (de zogenaamde third party cookies) worden met instemming van Boven de Planken B.V. geplaatst door derde partijen met het doel bepaalde producten of diensten onder uw aandacht te brengen of om u rechtstreeks toegang te geven tot social media: LinkedIn, Facebook,
Hotjar, Google Maps en Google Adwords.

Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die ze daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruikt, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en Boven de Planken B.V. heeft daar geen enkele zeggenschap over.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en om ons te verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen daartoe overgaan indien aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan, en er geen uitzondering van toepassing is op grond waarvan de gegevens moeten worden bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, en (onder omstandigheden) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door de Boven de Planken B.V., om de verwerking tijdelijk te laten beperken, en op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u toe te sturen, voor zover dat technisch mogelijk is en geen inbreuk maakt op de privacy van anderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar finance@bovendeplanken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen een maand. Indien sprake is van
een zeer complex verzoek, kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. U verneemt dat dan binnen een maand van ons.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy-verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, Mevr. J. van Oekel via finance@bovendeplanken.nl

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging 

De Boven de Planken B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT-beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons op via finance@bovendeplanken.nl.

Contactformulier

Type Formulier